Helaas krijgen nog veel mensen te maken met kanker. De behandeling bestaat dan vaak uit chemotherapie, bestralingen of een combinatie daarvan. Deze behandelingen staan er echter om bekend dat hoewel ze bedoeld zijn om te genezen, ze ook veel kapot maken. Cellen worden vernietigd, of deze kwaadaardig zijn of juist niet.

 

Tintelende handen en voeten

Een symptoom dat veel mensen tijdens en na de behandelingen ervaren, zijn tintelende en koude handen en voeten. De kanker zelf kan zenuwbanen en cellen beschadigen, waardoor een overgevoeligheid en kou verschijnselen kunnen ontstaan. Ook de haarvaatjes kunnen als gevolg van medicatie beschadigd raken. Overigens zijn het niet alleen de handen en voeten, maar kan dit probleem in het hele lichaam optreden. De handen en voeten bevatten echter uiteinden van zenuwbanen en die raken eerder beschadigd. Vandaar dat hier sneller symptomen ontstaan.

Wat bij Raynaud als gevolg van bijvoorbeeld Sclerodermie, SLE en Sjögren vaak kan bijdragen om dat vervelende gevoel te verminderen, zijn de handschoenen en sokken met zilvergaren. Hoewel bij deze patiëntengroepen er nog onvoldoende wetenschappelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden om een harde uitspraak over de werking te kunnen doen, lijken wel heel veel mensen baat te hebben bij deze producten. Zodanig dat in ongeveer 80% van alle ziekenhuizen in Nederland deze hulpmiddelen worden voorgeschreven door de artsen (reumatoloog, dermatoloog, maar ook veel huisartsen).

 

Waarom zou zilvergaren kunnen werken?

Dat zit vermoedelijk vooral in het stimuleren van meestal beschadigde haarvaatjes, waardoor de doorbloeding in de huid verbeterd. En dat zorgt dan weer voor meer warmte in de voeten, handen en vingers. Een ander voordeel is dat er hierdoor weer meer voedingsstoffen worden aangeleverd aan de cellen in deze gebieden. Daardoor kunnen de cellen meer energie opnemen en beter herstellen.

 

Neuropathie

Ook neuropathie kan een gevolg zijn van chemotherapie. Neuropathie is ook een beschadiging van de zenuw uiteinden en kan bij bijvoorbeeld de voeten voor afname in mobiliteit zorgen. Gevoelloosheid in de voeten of juist stekende pijnen zijn helaas regelmatig geconstateerde effecten. Naast zilvergaren zijn er ook producten die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan een vermindering van de pijn of het terug geven van gevoel aan de voeten. Medicovi inlegzolen zijn gevuld met water. Hierdoor wordt druk weggenomen onder de drukpunten van de voet. Door het bewegende water wordt ook de doorbloeding gestimuleerd dat voedingsstoffen rondpompt naar de cellen in de voet. Via fabrikant Medicovi komen er wat eerste resultaten binnen van mensen met neuropathie als gevolg van diabetes. Deze resultaten zijn zo bemoedigend, dat er gekeken wordt naar uitgebreider onderzoek. Ook in Nederland wordt gezocht naar manieren en de juiste partners om onderzoek te kunnen doen. Als de zooltjes goed kunnen werken voor neuropathie door diabetes, dan is de stap naar een onderzoek naar neuropathie als gevolg van kanker natuurlijk ook snel gemaakt.

 

Disclaimer

Hoewel Skafit in de dagelijkse praktijk veel positieve feedback krijgt op bovengenoemde producten, kan bovenstaande tekst niet als medisch inhoudelijk worden beschouwd. De veronderstellingen over de werking van deze producten zijn nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd en zijn dus geen wetenschappelijke feiten. Wel zijn de ervaringen die Skafit in de afgelopen tijd heeft gehad, aanleiding om verder wetenschappelijk onderzoek te initiëren. Skafit zet zich in om dit te realiseren binnen de mogelijkheden die wij hebben.

Share This